Đánh giá một số tác động về môi trường, kinh tế và xã hội của chính sách về buôn bán động thực vật hoang dã ở Việt Nam

Báo cáo đánh giá một sốtác động vềmôi trường, kinh tế, xã hội của các chính sách vềbuôn bán động, thực vật hoang dã (BBĐTVHD) ởViệt Nam được thực hiện từtháng 4 đến tháng 8 năm 2007. Mục tiêu của hoạt động đánh giá là đểxác định các ưu điểm, thiếu sót và các tồn tại vềnội dung, khảnăng thực thi và tác động của chính sách buôn bán động thực vật hoang dã của Việt Nam đối với môi trường, kinh tếvà xã hội trong thời gian qua. Dựa trên những đánh giá đó đểrút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra các đềxuất nhằm hoàn thiện hệthống chính sách quốc gia vềbuôn bán động, thực vật hoang dã. Các đềxuất được kết hợp hài hòa giữa việc bảo tồn, quản lý, sửdụng bền vững và hỗtrợviệc thực hiện các mục tiêu của quốc gia vềxóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế-xã hội. Việt Nam là một trong bốn nước thành viên CITES tiên phong thực hiện đánh giá chính sách vềBBĐTVHD. Kết quả đánh giá sẽ được chia sẻrộng rãi với các nước thành viên CITES và các nước quan tâm đến hoạt động đánh giá. Các thông tin thu thập trong báo cáo này sẽ đưa ra nhiều những thiếu sót, các thông tin vềtính chưa hợp lý và hiệu quảcủa chính sách hơn là đưa các thông tin vềcác điểm mạnh và tác động tích cực. Việc đưa ra các điểm yếu nhiều hơn mạnh là nhằm giúp cho việc đánh giá đúng những thiếu sót cần phải khắc phục cho việc sửa đổi, ban hành và thực hiện một cách hiệu qua các chính sách của quốc gia vềBBĐTVHD. Kết quả đánh giá đã cho thấy, Việt Nam đã xây dựng được một hệthống chính sách về BBĐTVHD tương đối đầy đủ ởnhiều mức độtừchính sách, văn bản luật và dưới luật. Hệ thống chính sách vềBBĐTVHD đã được ban hành tương đối sớm và luôn được bổsung, hoàn thiện đểphù hợp với tình hình thực tế ởViệt Nam và phù hợp với các công ước quốc tếmà Việt Nam tham gia nhưCBD, CITES và Nghị định thưCartagena... Với hệthống chính sách đó, Việt Nam đã và đang tiến tới việc quản lý được hiệu quảhơn các hoạt động khai thác, gây nuôi, xuất khẩu, nhập khẩu ĐTVHD. Sốlượng động vật, thực vật có nguồn gốc từtrồng cấy nhân tạo và gây nuôi hợp pháp đã tăng nhiều trong thời gian qua. Ở nhiều nơi, hoạt động khai thác, nuôi, trồng ĐTVHD đã mang lại việc làm và thu nhập cho nhiều gia đình, nhiều cộng đồng và bước đầu góp phần vào phát triển kinh tếvà xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Tuy vậy, do công tác quản lý, phát triển BBĐTVHD vẫn còn là vấn đềmới, hệthống chính sách liên quan cũng đang được hình thành và hoàn thiện, nên không tránh khỏi những thiếu sót, bất cập, dẫn đến hiệu quảthực tếchưa được nhưmong muốn, hoặc các chính sách vẫn còn tản mạn, chưa thành hệthống, với tính đồng bộvà gắn kết cao. Hệthống chính sách lại được ban hành liên tục trong thời gian dài nên dễgây khó khăn cho công tác thực thi và theo dõi. Việc xây dựng các tiêu chí vềcác loài bị đe dọa cần được bảo vệtrong một sốNghị định chưa thật rõ ràng nên cũng dễgây hiểu lầm khi khi áp dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC