Đánh giá nghèo có sự tham gia của cộng đồng tại Đắk Lắk

Tháng 5 năm 2002, Chính phủViệt Nam đã hoàn thành Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo (CPRGS) và bắt đầu quá trình triển khai thực hiện CPRGS ởcấp địa phương. Thông qua các chiến dịch thông tin và hàng loạt các hội thảo vùng, cán bộcủa các bộngành chủchốt đã giải thích cho đại diện của các chính quyền địa phương vềcác phương pháp sao cho các quy trình lập kếhoạch của địa phương có thể được thực hiện theo định hướng vì người nghèo hơn, dựa trên sốliệu thực tếhơn, chú trọng vào kết quảhơn, cân đối tốt hơn trong các quyết định phân bổnguồn lực và được giám sát tốt hơn. Năm 2003 Nhóm hành động chống đói nghèo (PTF) đã hỗtrợthực hiện cho các đánh giá nghèo có sựtham gia của cộng đồng (PPAs) ở12 tỉnh của Việt Nam. Những đánh giá nghèo này đã sửdụng khung nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu chung đểtìm hiểu những vấn đềnghèo đói mà các sốliệu định lượng đã không mô tả được hết. Mục đích của việc làm này là đưa ra một nghiên cứu có thểsửdụng cùng với sốliệu của Điều tra mức sống hộgia đình Việt Nam đểcung cấp thông tin cho Ban thưký CPRGS vềtiến độthực hiện CPRGS cho tới nay. Đánh giá nghèo cũng được thiết kế đểcung cấp thông tin cho các nghiên cứu mới vềnghèo đói ởcác vùng và trên toàn quốc và các nghiên cứu này cũng đã được công bốriêng. Các đánh giá nghèo theo vùng sẽ được sửdụng nhưnhững công cụ xây dựng năng lực cho các quy trình lập kếhoạch với định hướng vì người nghèo ởcác cấp chính quyền địa phương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC