Đánh giá thực trạng công tác quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

Trong quá trình đổi mới nền kinh tế - xã hội ở nước ta, nền kinh tế thị trường đã từng bước được hình thành. Các thành phần kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ bao gồm phát huy nguồn nội lực từ đất đai để phục vụ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nằm trong vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, cách trung tâm TP.HCM hơn 50km về phía Nam. Trong những năm gần đây huyện đã có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng, đáp ứng vai trò quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm. Ngoài những kết quả đáng ghi nhận của công tác Quy hoạch sử dụng đất, huyện còn bộc lộ nhiều vấn đề cần giải quyết. Và nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn việc đánh giá thực trạng công tác Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Thạnh Hóa là hết sức cần thiết và có ý nghĩa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC