Đánh gía tiềm năng phát triển kinh tế biển Nam Định

Biển là một kho tàng vụ giỏ mà khụng phải nước nào cũng cú được, cung cấp cho nhõn loại mọi nguyờn liờu khoỏng sản cho mọi ngành sản xuất. Cung cấp một lượng cỏ tụm vụ tận cho nhõn loại, với tầm quan trọng như thế thỡ biển là vấn đề quan tõm hàng đầu đối với cỏc nước cú sở hữu vựng biển. Với lợi thế này cỏc nước sẽ cú những hướng phỏt triển kinh tế riờng được gọi là kinh tế biển. Trước kia cỏc nước Tõy Ban Nha, Bồ Đào Nha, Anh với lợi thế về biển đó làm chủ thế giới trong vài thập kỷ do họ biết tận dụng con đường nhanh nhất và an toàn nhất để thụng thương. Khỏm phỏ ra những vựng đất mới lạ. Những nước cú lợi thế về biển nếu biết tận dụng tốt thỡ đú sẽ là một kho bỏu mà khụng bao giờ hết, cú thể đú chỉ là ngành khai thỏc đỏnh bắt cỏ, tụm nhưng nú cũng đem lại cho người dõn sự ấm no hạnh phỳc. Nhật Bản, Indonesia, những quốc đảo đó tận dụng biển là con đường thụng thương giao lưu hàng húa với cỏc nước khỏc trờn thế giới để trở thành cường quốc trờn thế giới. Việt Nam chỳng ta cú bờ biển trải dài dọc Bắc vào Nam nằm ở trung tõm của Đụng Nam ỏ và Thỏi Bỡnh Dương nờn con đường giao lưu trờn biển là con đường vụ cựng quan trọng trong phỏt triển kinh tế của nước ta. Nhiều mỏ khoỏng sản, mỏ khớ cũn nằm trong kho tàng vụ tận mà chỳng ta chưa tỡm ra vỡ thế kinh tế hướng biển là một quyết sỏch hoàn toàn chớnh xỏc mà Đảng và Nhà nước đó xỏc định. Dựa vào biển để phỏt triển đặc biệt là với cỏc tỉnh miền Trung với 3/4 là đất nỳi đồi khụ cằn, vỡ thế hướng ra biển là việc cần phải làm ngay. Nam Định cũng là tỉnh được sở hữu một vựng biển khụng phải lớn nhưng tiềm năng của nú thỡ vụ cựng lớn mà người dõn Nam Định đang từng bước khỏm phỏ để phỏt triển cho tương xứng với tiềm năng này. Triển vọng là rất lớn nhưng để cú được nú là một việc vụ cựng khú mà khụng phải một quốc gia một tỉnh nào cũng cú thể đạt được vỡ thế vấn đề kinh tế biển là một vấn đề cần phải quan tõm của chỳng ta. Để làm sao thực hiện cho tốt, phỏt triển cho tương xứng với tiềm năng sẵn cú.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC