Đào tạo nguồn nhân lực tại cục hải quan thành phố Đà Nẵng

Trongbốicảnhhội nhập toàncầu,Hải quan ngày càng đóng vai trò quan trọng.Cơ quanHải quan đang phải đốimặtvới những thách thứcrấtlớn cùngvớisự giatăngvề quy mô, tính phứctạpcủa các hoạt động thươngmại quốctế; nguycơ khủngbố;mối đedọa môi trường,sức khỏecộng đồng và nghĩavụ thực hiện các camkết quốctế liên quanlĩnhvựcHải quan. Để làm được điều này cómột yêucầucấp bách đặt ra là phải nâng caonănglực đội ngũ cánbộ, công chức, viên chứcnăng động, chuyên nghiệp. Vìvậy, việc tìm ra các giải pháp để đàotạo nguồn nhânlựctạiCụcHải quan thành phố ĐàNẵng làmộtbước nghiêncứucần thiết, đó là lý do tôi chọn đề tài : “Đào tạo nguồn nhânlực tạiCụcHảiquan thành phố Đà Nẵng” làm luận văn tốtnghiệp thạc sĩ. 2. Mục tiêu nghiên cứu -Hệ thốnghoá nhữngvấn đề lý luận liên quan đến việc đào tạo nguồn nhân lực; - Phân tích thực trạng công tác đàotạo nguồn nhânlựctạiCục Hảiquan thành phố Đà Nẵng trong thời gian qua. - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lựctạiCục Hảiquan thành phố Đà Nẵng trong thời giantới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC