Dấu ấn hiện sinh trong tiểu thuyết của nhà văn Thuận

MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Sau 1975, văn học Việt Nam đã có những bước chuyển mình tìm tòi những hình thức nghệ thuật mới. Bên cạnh sự cách tân mạnh mẽ của thơ và truyện ngắn, tiểu thuyết, tuy có chậm hơn, nhưng đã từng bước thay da đổi thịt để hòa nhập với tiểu thuyết hiện đại của thế giới. Sau 1986, khuynh hướng nhận thức lại hiện thực với cảm hứng phê phán mạnh mẽ trên tinh thần nhân bản chiếm ưu thế chủ đạo. Tiểu thuyết đã không chỉ thực sự đổi mới về tư duy nghệ thuật, bộc lộ khả năng vượt trội của mình trong cách “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật”, bao quát được các vấn đề cơ bản của đời sống xã hội và con người mà còn quan tâm đến sự đổi mới chính nó. Bên cạnh Thiên sứ (Phạm Thị Hoài), Hồ Quý Ly (Nguyễn Xuân Khánh), Cơ hội của Chúa (Nguyễn Việt Hà), Lên xe xuống xe (Nguyễn Bình Phương), Giàn thiêu (Võ Thị Hảo), Mười lẻ một đêm (Hồ Anh Thái). không thể không kể đến Made in Vietnam, Chinatown, Paris 11 tháng 8, T mất tích, Vân Vy, Thang máy Sài Gòn, Chỉ còn 4 ngày là hết tháng tư của nhà văn Thuận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC