Đầu mối đối thoại chính sách cấp tỉnh - Một công cụ hỗ trợ thực hiện CPRGS

Sáng kiến thành lập thí điểm một số Đầu mối đối thoại chính sách cấp tỉnh do Văn phòng ISG khởi xướng từ đầu năm 2003. Kếhoạch công tác ISG 2004 – 2006 mô tả hệthống đầu mối đối thoại chính sách nhưmột nỗlực đổi mới có tính chiến lược trong việc “điều phối theo chiều dọc” trong ngành nông nghiệp và PTNT. Trong vòng 1 năm qua, Văn phòng ISG đã tham vấn với một sốtỉnh, các Bộcó liên quan, nhiều nhà tài trợvà tổchức quốc tế, một sốdựán có tài trợnước ngoài đang thực hiện tại địa phương đểkhảo sát vềquan điểm, mức độquan tâm và khảnăng cam kết tham gia hệthống đầu mối đối thoại chính sách. Trung tâm Nghiên cứu Phát triển quốc tếCanada (CECI) đã phối hợp chặt chẽvới Văn phòng ISG đểxây dựng một kếhoạch làm việc với một sốtỉnh được lựa chọn. Cho đến nay, đã có 5 tỉnh (Thái Nguyên, Thanh Hoá, Trà Vinh, Sóc Trăng, An Giang) chính thức tham gia hệ thống và cửcác thành viên đại diện đểliên lạc cho đầu mối.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC