Luận Văn Đấu Thầu

Đề án Nâng cao khả năng thắng thầu của nhà thầu trong nước (doanh nghiệp Nhà nước) trong đấu thầu xây lắp quốc tế

Đề án Nâng cao khả năng thắng thầu của nhà thầu trong nước (doanh nghiệp Nhà nước) trong đấu thầu xây lắp quốc tế


Thực hiện chính sách đổi mới của Đảng và nhà nước, những năm qua khối lượng đầu tư nói chung và đầu tư nước ngoài nói riêng đã tăng lên rõ rệt. Nhiều công trình quy mô lớn có công nghệ, kỹ thuật mới mà các nhà thầu xây dựng và tư vấn xây dựng của Việt nam chưa đảm đương được, đòi hỏi phải đấu thầu q ...


Chuyên đề Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng I - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chuyên đề Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng I - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Đấu thầu xây lắp được xem như là một hình thức cạnh tranh đặc thù của các doanh nghiệp xây dựng khi chúng ta tham ra thực hiện các chính sách, đường lối phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường của Đảng và nhà nước đề ra. Cạnh tranh là một tất yếu trong cơ chế thị trường hiện nay, nó góp phần thúc ...


Đề tài Quản lý hợp đồng và hỗ trợ đấu thầu xây dựng

Đề tài Quản lý hợp đồng và hỗ trợ đấu thầu xây dựng


Cũng như bất kì một sản phẩm công nghệ cao nào khác, mỗi phần mềm đều được đặt ra những yêu cầu rất cao về tính khoa học, hệ thống, chính xác và tính ứng dụng trong thực tế. Thiết kế là cái lõi của kỹ thuật kỹ nghệ phần mềm. Trong khi thiết kế người ta sẽ phát triển, xét duyệt và làm tư liệu cho việ ...


Chuyên đề Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI

Chuyên đề Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp ở tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng LICOGI


Đấu thầu trong xây dựng cơ bản là một hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp xây dựng. ở nước ta hiện nay hoạt động đấu thầu đã được áp dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đấu thầu trong xây dựng cơ bản luôn được quan ...


Luận văn Đấu thầu quốc tế trong xây lắp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả

Luận văn Đấu thầu quốc tế trong xây lắp ở Việt Nam: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả


Kể từ sau chính sách đổi mới của Đại Hội Đảng VI (1986), kinh tế Việt Nam đã có những cải cách rõ rệt. Thành công lớn nhất của Đảng ta là việc chuyển đổi cơ chế kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung dựa trên chế độ công hữu là chủ yếu sang kinh tế thị trường nhiều thành phần có sự quản lý của Nhà nước. ...


Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty cổ phần xây dựng Hải Phòng

Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty cổ phần xây dựng Hải Phòng


Trong quá trình đổi mới xây dựng đất nước theo con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, các dự án đầu tư xây dựng là một phần quan trọng của sự phát triển kinh tế. Trong giai đoạn hiện nay chúng ta có thể khẳng định được rằng: Mọi hoạt động sản xuất xây lắp ...


Chuyên đề Các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Sơn Hà

Chuyên đề Các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại Sơn Hà


Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay là một nền kinh tế mở với nhiều thành phần kinh tế cùng hoạt động. không giống như những năm từ 1999 trở về trước thì nền kinh tế Việt Nam là một nền kinh tế mà thành phần kinh tế Nhà nước chiếm chủ đạo, các công trình xây dựng hầu hết do các doanh nghiệp Nhà nước ...


Luận văn Một số biện pháp góp phần nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây lắp vật tư kỹ thuật TEMACO

Luận văn Một số biện pháp góp phần nâng cao khả năng thắng thầu của công ty xây lắp vật tư kỹ thuật TEMACO


Trong quá trình thực hiện chuyển đổi nền kinh tế theo chủ trương đổi mới do Đại hội Đảng lần thứ VI đã đề ra, Đảng và Nhà nước ta không ngừng đổi mới và hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế nhằm thích ứng và tạo điều kiện phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa có s ...


Đề tài Công tác tổ chức đấu thầu tại tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

Đề tài Công tác tổ chức đấu thầu tại tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam: Thực trạng và giải pháp


Ngày nay, đầu tư luôn là một vấn đề quan trọng và là mối quan tâm hàng đầu của mọi quốc gia trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Việt Nam đang trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng không năm ngoài xu thế này. Hoạt động đầu tư phát triể ...


Chuyên đề Hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam VIWASEEM

Chuyên đề Hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường Việt Nam VIWASEEM


Trong những năm qua, Nền kinh tế thị trường kéo theo cung cách làm ăn ngày một khắc nhiệt ,các doanh nghiệp tự do kinh doanh và cạnh tranh bằng năng lực thực sự của mình để tồn tại, chiếm lĩnh thị trường và cũng cố vị trí doanh nghiệp của mình ,trong cuộc chiến cạnh tranh khốc liệt đó không tránh kh ...


Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc

Chuyên đề Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc


Trong thời kỳ hiện nay, thời của mở cửa và hội nhập, đất nước chúng ta đang đứng trước một thách thức vô cùng to lớn để phát triển nền kinh tế của nước nhà. Nền kinh tế của nước ta đang ngày một phát triển mạnh mẽ và khi hội nhập thì cần phải phát triển vững chắc để cạnh tranh với các nước khác trên ...


Chuyên đề Nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu ở Việt Nam thông qua việc ứng dụng đấu thầu qua mạng

Chuyên đề Nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu ở Việt Nam thông qua việc ứng dụng đấu thầu qua mạng


Trong bất kì nền kinh tế nào, đấu thầu luôn là phương thức hữu hiệu nhất để chủ đầu tư có thể chọn được những nhà thầu có khả năng tốt nhất và đưa ra mức giá hợp lý nhất. Đặc biệt trong lĩnh vực mua sắm công, khi nguồn tiền không thuộc sở hữu của bất cứ cá nhân cụ thể nào, thì việc sử dụng hiệu quả ...


Chuyên đề Công tác đấu thầu tại công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON: Thực trạng và giải pháp

Chuyên đề Công tác đấu thầu tại công ty cổ phần kỹ thuật nền móng và công trình ngầm FECON: Thực trạng và giải pháp


Xây dựng là một trong những lĩnh vực hoạt động quan trọng và càng quan trọng hơn trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Bởi thế tăng cường năng lực của Doanh nghiệp xây dựng nói chung và hoạt động đấu thầu nói riêng là một nhiệm vụ, yêu cầu quan trọng và c ...


Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình VTC

Đề tài Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình VTC


Đấu thầu và thắng thầu luôn là mục tiêu hàng đầu đảm bảo cho sự sống còn của các doanh nghiệp trong cơ chế kinh tế thị trường. Điều này đòi hỏi trung tâm phải không ngừng hoàn thiện, nâng cao năng lực của mình tận dụng các điểm mạnh, hạn chế những điểm yếu cũng như việc nắm bắt nhanh nhạy các thời ...


Đề tài Thực trạng và các giải pháp, điều kiện nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng

Đề tài Thực trạng và các giải pháp, điều kiện nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng


Có nhiều quan niệm khác nhau của đấu thầu xây dựng. Đứng trên góc độ nhà thầu, đấu thầu là một trong những phương thức chủ yếu để có được dự án giúp doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Thực chất của đấu thầu là quá trình cạnh tranh với các nhà thầu khác về khả năng đáp ứng các yêu cầu về chất lượng ...


Chuyên đề Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng Không AIRIMEX

Chuyên đề Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng Không AIRIMEX


Trong bối cảnh nền kinh tế quốc tế hiện nay, nhất là khi Việt Nam là thành viên của tổ chức thương mại thế giới WTO, các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với các đối thủ mới, đó chính là các công ty xuyên quốc gia, đa quốc gia có tiềm lực tài chính, công nghệ kỹ thuật, kinh nghiệm và năng lực cạnh ...


Chuyên đề Giải pháp nhằm khả năng thắng thầu theo hình thức tổng thầu EPC tại công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng PIDI

Chuyên đề Giải pháp nhằm khả năng thắng thầu theo hình thức tổng thầu EPC tại công ty đầu tư phát triển điện lực và hạ tầng PIDI


Trong cơ chế thị trường, trong giai đoạn hội nhập và toàn cầu hóa, cạnh tranh là một trong những động lực của sự phát triển kinh tế và xã hội. Trong đó thì hoạt động đấu thầu cũng không kém phần quyết liệt, các nhà thầu cạnh tranh không chỉ trong nước mà còn phải cạnh tranh với các nhà thầu nước ngo ...


Luận văn Hoàn thiện hoạt động đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị thành phố Nam Định do ngân hàng thế giới tài trợ

Luận văn Hoàn thiện hoạt động đấu thầu tại dự án nâng cấp đô thị thành phố Nam Định do ngân hàng thế giới tài trợ


1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua, thông qua công cuộc ‘‘Đổi mới’’ và chính sách mở cửa hợp tác và giao lưu kinh tế với các nước, chúng ta đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, trong tổng vốn đầu tư phát triển, vốn ODA đã trở thành nguồn bổ sung quan trọng c ...


Đề tài Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3

Đề tài Giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần xây dựng và lắp máy điện nước số 3


Việt Nam đang trong quá trình hội nhập với khu vực và thế giới, xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Do vậy chúng ta đã, đang đầu tư vào mọi ngành sản xuất của nền kinh tế. Trong đó đầu tư vào ngành xây lắp chiếm một tỷ trọng lớn nhất, muốn phát triển nền kinh tế thì hệ thống cơ ...


Chuyên đề Một số giải pháp nhằm lựa chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả của công ty thông tin di động VMS

Chuyên đề Một số giải pháp nhằm lựa chọn nhà thầu xây dựng có chất lượng và đạt hiệu quả của công ty thông tin di động VMS


Thông tin di động là một lĩnh vực còn khá non trẻ so với các nghành nghề và lĩnh vực khác trong nền kinh tế quốc dân. Thông tin di động mới chỉ đưa vào khai thác tại Việt Nam từ hơn chục năm trở lại đây và VMS với mạng dịch vụ MobiFone là đơn vị đầu tiên kinh doanh trong lĩnh vực này. Hơn một thập k ...