Đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của công ty cổ phần du lich Bưu điện giai đoạn 2000-2005

Sự phát triển không ngừng của ngành du lịch Việt Nam trong những năm qua đã tạo ra một môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các công ty hoạt động trong lĩnh vực này. Quy mô của các công ty du lịch ngày càng mở rộng, số vốn giành cho đầu tư phát triển ngày càng nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp này vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, gây ra sự kém hiệu quả của hoạt động đầu tư, quá trình đầu tư không đạt được những kết quả như mong muốn. Nếu không giải quyết một cách triệt để những hạn chế này sẽ gây ra sự lãng phí nguồn vốn đầu tư của bản thân doanh nghiệp cũng như của nền kinh tế. Nhận thấy sự cần thiết của vấn đề trên, tôi đã lựa chọn đề tài “Đầu tư phát triển hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của công ty cổ phần du lich Bưu điện giai đoạn 2000-2005” để nghiên cứu và thực hiện chuyên đề tốt nghiệp. Kết cấu của chuyên đề gồm 2 chương: Chương I: Đầu tư và hoạt động kinh doanh du lịch đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2000-2010. Chương II: Một số giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư tại công ty cổ phần du lịch Bưu điện đến năm 2010. Do vốn kiến thức còn hạn chế, ít kinh nghiệm thực tế nên trong quá trình thực hiện đề tài không tránh khỏi thiếu sót, tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các bạn để đề tài trên được hoàn thiện hơn nữa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC