Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam

Trong 9 tháng đầu năm 2008 Việt Nam đã có một bước đột phá trong việc thu hút FDI với một con số vốn đăng ký đầy ấn tượng 57,2 tỷ USD tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2007. Nó cũng đánh dấu một bước ngoặc mới trong nền kinh tế Việt Nam, đưa nước ta vươn lên trở thành 1 trong 3 nước thu hút được nhiều vốn FDI nhất khu vực Châu Á. Điều này cũng đã chứng minh được niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với sự phát triển của nền kinh tế. 9 tháng đầu năm với biết bao khó khăn và biến động. Tốc độ lạm phát cao, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng vọt, giá xăng dầu tăng nhanh Điều này không ít thì nhiều cũng đã ảnh hưởng đến luồng vốn FDI vào Việt Nam. Nhưng với những nỗ lực và các giải pháp kịp thời của Chính Phủ, niềm tin của các nhà đầu tư vẫn không suy giảm nhiều về một tương lai tươi sáng của nền kinh tế Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC