Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân trong tiến trình hội nhập nền kinh tế thế giới

Việc phát triển kinh tế tư nhân trong những năm gần đây đã được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt chú trọng. Đã có nhiều chính sách được ban hành và cũng đã có nhiều nhà nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích khu vực này phát triển. Tuy nhiên, làm thế nào để phát triển kinh tế tư nhân mạnh hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn trong điều kiện hội nhập và toàn cầu hóa kinh tế như hiện nay? Bài viết này sẽ góp phần giải quyết vấn đề đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC