Dạy và học phương trình vi phân bec-Nu-li với sự trợ giúp phần mềm toán học maple

Phương trình vi phân xuất hiện trên cơ sở phát triển của khoa học, kĩ thuật và những yêu cầu đòi hỏi thực tế. Đã có những tài liệu, giáo trình đề cập đến những bài toán cơ học, vật lý dẫn đến sự nghiên cứu các phương trình vi phân tương ứng. Cùng với những thành tựu tuyệt vời trong lĩnh vực công nghệ thông tin, người ta đã xây dựng được những phần mềm có tính vạn năng mà nhờ nó việc giải toán được thực hiện dễ dàng bằng những câu lệnh thật đơn giản, chứ không phải lập trình phức tạp như trước. Nhiều phần mềm hỗ trợ tính toán ưu việt phải kể đến như: Maple, Mathematica, Mathcad, Matlab, Algebrator, Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở nước ta theo chỉ thị số 58-CT/TW, ngày 17-10-2000 của Bộ Chính trị đã nêu: “ Về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ”. Với mục đích tìm hiểu về phương pháp, phân tích quá trình giải bài toán phương trình vi phân bằng chương trình toán học. Bài báo đi sâu tìm hiểu về phần mềm Maple và sử dụng nó trong việc dạy và học phương trình vi phân, được minh họa các ý tưởng giải phương trình vi phân qua phần mềm Maple. Maple là phần mềm do một nhóm các nhà khoa học của Canada thuộc trường đại học Waterloo làm ra với mục đích giải quyết mọi công việc liên quan đến tính toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC