Đề án Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của ngân hàng thương mại Việt Nam

Để thực hiện mục tiêu Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước, cần phải có số vốn rất lớn. Nguồn vốn đó có thể khai thác được bao gồm nguồn trong nước và nguồn từ bên ngoài. Muốn đi lên bằng chính sức mình, phải coi nguồn vốn tích luỹ từ bản thân nền kinh tế trong nước là chủ yếu. Tuy nhiên, do điểm xuất phát từ nền kinh tế còn thấp, cần có sự hỗ trợ từ nguồn vốn bên ngoài. Tạo dựng được vốn cho yêu cầu phát triển này, đòi hỏi toàn bộ hệ thống Tài chính Quốc gia phải nỗ lực vượt bậc. Hệ thống ngân hàng với những ngân hàng ngày một lớn mạnh, là lực lượng chủ yếu trong việc thu hút nguồn vốn. Cách đây gần một thế kỷ, V.I.Lê Nin đã đưa ra một luận điểm vĩ đại, đánh giá vai trò của ngân hàng như : “.Không có những ngân hàng lớn thì sẽ không thể thực hiện được Chủ nghĩa xã hội “. Và người đã ví hệ thống ngân hàng “.Đó là cái gì giống bộ xương của xã hội Xã hội chủ nghĩa “. Tạo vốn cho Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước chính là một trong những giải pháp khắc phục nguy cơ tụt hậu so với các nước, trước hết là các nước trong khu vực. Với vai trò là trung gian tài chính, ngân hàng là ngành chủ yếu làm cho cung cầu tiền tệ gặp nhau. Các ngân hàng thương mại (NHTM) muốn tồn tại phát triển và đóng góp cho sự nghiệp đổi mới đất nước, không có cách nào khác là phải bằng mọi biện pháp để thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư. Tuy trong hệ thống ngân hàng đã có nhiều đổi mới về mọi phương diện song nó chỉ đóng một vai trò khá “khiêm tốn” trong việc tập trung nguồn vốn tiết kiệm để phân phối vào các hoạt động tăng trưởng kinh tế. Vậy làm thế nào để người dân gửi tiền vào ngân hàng?. Cách tốt nhất để huy động vốn, đặc biệt là vốn trung và dài hạn?. Đây là vấn đề mà tất cả các ngân hàng đều quan tâm. Vì vậy em đã chọn đề tài nghiên cứu của mình là: “Biện pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn của NHTM Việt Nam”.Với đề tài này, chỉ nghiên cứu ở phạm vi: +Phạm vi không gian: Nghiên cứu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. +Phạm vi nội dung: Giải pháp huy động vốn trong nước. Kết cấu của đề án gồm: Chương I : Những vấn đề lí luận cơ bản. Chương II : Thực trạng về huy động vốn của hệ thống NHTM Việt Nam Chương III: Một số giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn của NHTM Do kiến thức về chuyên môn còn có hạn nên bài viết chắc chắn sẽ không tránh khỏi những sai sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô .Và em xin chân thành cám ơn thầy giáo Hoàng Đình Quang đã hướng dẫn em hoàn thành đề án này

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC