Đề án Chính sách lãi suất của ngân hàng Nhà nước và những tác động đến hệ thống ngân hàng thương mại giai đoạn từ năm 2008 đến nay

Lãi suất cơ bản, vấn đề nóng bỏng trong thời gian qua đã trở thành đề tài cho nhiều bài báo khi mà nền kinh tế tài chính toàn cầu rơi vào khủng hoảng. Với tư cách là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ, lãi suất đã và đang được nhiều nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu và từ lâu được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng như một công cụ hữu hiệu điều tiết nền kinh tế. Đặc biệt là trong cơ chế thị trường lãi suất trở thành công cụ đắc lực để NHTW thực thi chính sách tiền tệ nhằm điều tiết các mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư, lạm phát và tăng trưởng kinh tế. trong từng thời kỳ nhất định. Việc thi hành một chính sách lãi suất thích hợp là vô cùng phức tạp mà vai trò đó thuộc về NHNN. Với trọng trách to lớn đó NHNN đã thường xuyên điều chỉnh lãi suất cho phù hợp, làm cơ sở ổn định hoạt động cho các NHTM. Chính vì vậy mà việc điều chỉnh lãi suất cơ bản của NHNN trong thời gian qua đã tác động nhiều mặt đến hệ thống NHTM trên cả nước. Xuất phát từ những vấn đề mang tính thời sự trên, em mạnh dạn trình bày đề tài: “Chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước và những tác động đến hệ thống Ngân hàng thương mại giai đoạn từ năm 2008 đến nay”. Đến đây, em xin chân thành cảm ơn giáo viên hướng dẫn Th.S Bùi Thị Thanh Ngân, gia đình cùng nhiều bạn bè khác đã giúp em hoàn thành đề án này. Kết cấu đề án gồm 3 phần: • Phần I: Lý luận chung. • Phần II: Chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước và những tác động đến hệ thống Ngân hàng thương mại giai đoạn từ 2008 đến nay. • Phần III:Những vấn đề gặp phải và một số đề xuất trong thời gian tới

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC