Đề án Giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm bạc Bimêtal tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự

Nền kinh tế Việt Nam sau 20 năm đổi mới có sự thay đổi rõ nét, từ một nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung chuyển sang nền kinh tế thị trường đã làm thay đổi diện mạo của đất nước. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới là điều tất yếu, các doanh nghiệp nước ta phải có sự đổi mới một cách toàn diện hơn cả về lượng và chất. Hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội cũng là một thách thức to lớn đòi hỏi các doanh nghiệp phải vượt qua. Không nằm ngoài vòng xoáy của nền kinh tế trong những năm qua Công ty cơ khí Ngô Gia Tự cũng có những bước chuyển mình mạnh mẽ sau một thời kỳ dài tồn tại dưới cơ chế bao cấp của nhà nước công ty đã gần như một cỗ máy nỗi thời để tạo ra cho mình một dáng vẻ mạnh mẽ trong cơ chế thị trường với sự cạnh tranh khốc liệt và chứa đựng muôn vàn rủi ro. Trong điều kiện cạnh tranh lành mạnh của nền kinh tế thị trường thì mục tiêu của các doanh nghiệp đặt ra không phải là tối đa hoá lợi nhuận mà là tối đa hoá giá trị của doanh nghiệp với mức lợi nhuận hợp lý, điều đó có nghĩa là sản phẩm của doanh nghiệp phải có được vị trí vững chắc trên thị trường. Để đạt được mục tiêu đó đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn nghiên cứu và thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Với mục tiêu không ngừng phấn đấu hạ giá thành sản phẩm trong những năm qua Công ty cơ khí Ngô Gia Tự đã đạt được những kết quả đáng khích lệ tuy vậy không trách khỏi những thiếu sót và tồn tại. Sau một thời gian thực tập và trực tiếp làm việc tại công ty em xin có những đánh giá về tình hình thực hiện quản lý giá thành sản phẩm Bạc Bimêtal của Công ty trong thời gian vừa qua và xin được đưa ra các kiến nghị nhằm hạ giá thành sản xuất sản phẩm Bạc Bimêtal của Công ty. Đề án được chia làm 3 chương. Chương1: Tổng quan về công ty Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự. Chương2: Tình hình thực hiện giá thành sản phẩm Bạc Bimêtal tại Công ty Cơ Khí Ngô Gia Tự . Chương 3. Giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm bạc Bimêtal tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC