Đề án Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắp

Hoạt động xây lắp, xây dựng cơ bản là hoạt động nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Hoạt động này có những nét đặc thù riêng và có sự khác biệt đáng kể so với các ngành sản xuất khác và đã chi phối trực tiếp đến nội dung và phương pháp kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp. Từ việc tìm hiểu thực tế cùng với lý luận em nhận thấy việc tổ chức công tác kế toán hạch toán chi phí sản xuất chung trong các doanh nghiệp xây lắp là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong công tác quản lý kinh tế của doanh nghiệp. Việc tìm ra một phương pháp quản lý nhân công tốt nhằm tiết kiệm chi phí nhân công trực tiếp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là mục tiêu của các nhà quản lý kinh tế của bất cứ doanh nghiệp nào muốn cạnh tranh thắng lợi trên thương trường trong nước cũng như trên thế giới. Việc thực hiện công tác hạch toán chi phí sản xuất chung trong doanh nghiệp xây lắp một cách khoa học không những giúp các nhà quản lý nắm được tình hình lao động sản xuất của công nhân, khuyến khích công nhân làm việc hăng say và có trách nhiệm hơn, mà có phản ánh chính xác kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra những quyết định quản lý, sử dụng lao động phù hợp giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn và đứng vững trên thị trường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC