Đề án Mối quan hệ giữa đầu tư chiều rộng và đầu tư chiều sâu

Đầu tư không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của không chỉ Nhà nước mà cũng của các doanh nghiệp tham gia kinh doanh trong nền kinh tế. Làm thế nào để đầu tư có hiệu quả và đem lại lợi nhuận cao cho các doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế? Đây là vấn đề đã, đang và sẽ còn làm đau đầu lãnh đạo các doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, đặc biệt là khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO, vấn đề đầu tư càng trở nên quan trọng và cấp thiết hơn đối với tất cả những ai đang và sẽ tham gia vào vòng quay khốc liệt của nền kinh tế trong thời kỳ hội nhập. Hiểu rõ tầm quan trọng ấy, đã có rất nhiều chuyên gia đặt và trả lời câu hỏi: làm thế nào để đầu tư đúng hướng và có hiệu quả? nhằm tạo ra những bước đột phá mới cho nền kinh tế. Tuy nhiên, thực tiễn đó kiểm nghiệm và cho thấy, không phải giải pháp nào đưa ra đều có tác dụng đối với sự phát triển, thêm vào đó, cùng với những bước tăng trưởng không ngừng của nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới, các giải pháp hợp lý trong giai đoạn trước đó dần trở nên không còn phù hợp với những giai đoạn sau đó, do vậy việc nghiên cứu đề đưa ra những giải pháp mới phù hợp với thị trường hiện nay là một vấn đề vô cùng cấp thiết. Như chúng ta đó biết, xu hướng đầu tư hiện nay ở đất nước ta cũng như trên thế giới chính là đầu tư chiều sâu kết hợp với đầu tư mở rộng sản xuất. Tuy vậy, không phải khi nào hai hình thức này cũng được kết hợp một cách có hiệu quả trong các doanh nghiệp và không phải chủ doanh nghiệp nào cũng có quan điểm đúng đắn về mối quan hệ của hai hình thức đầu tư này. Vậy thực trạng hai hình thức đầu tư này ở Việt Nam hiện nay ra sao? Làm thế nào để khắc phục được những mặt còn hạn chế trong thực trạng đó? Đây là vấn đề không chỉ tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp mà còn tác động đến toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Đó chính là lý do mà chúng tôi, những sinh viên của chuyên ngành đầu tư đã chọn đề tài: “Mối quan hệ giữa đầu tư chiều rộng và đầu tư chiều sâu”làm đề tài nghiên cứu trong đề án môn học của mình. Kết cấu đề án này gồm ba phần chính: Phần I: Lý luận chung về đầu tư chiều rộng và đầu tư chiều sâu. Phần II: Thực trạng đầu tư chiều rộng, đầu tư chiều sâu và mối quan hệ giữa đầu tư chiều rộng với đầu tư chiều sâu. Phần III: Một số giải pháp nhằm kết hợp hài hoà giữa đầu tư chiều sâu và đầu tư chiều rộng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC