Đề án Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex

Trong giai đoạn hiện nay, sự đổi mới cơ chế kinh tế của nhà nước ta đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chủ động vươn lên mạnh mẽ trên thị trường trong nước, khu vực và trên toàn thế giới, song chính điều đó lại đẩy các doanh nghiệp vào thế cạnh tranh khốc liệt. Trong môi trường như vậy sự tồn tại và phát triển là vấn đề sống còn đối với mỗi doang nghiệp, trong đó lợi nhuận là động lực chính, hướng dẫn và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của mỗi doang ngghiệp. Để đạt được chỉ tiêu đó doanh nghiệp phải thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả kinh doanh. Trong số các doanh nghiệp thành đạt trong kinh doanh phải kể đến công ty cổ phần vận tải và dịch vụ PETROLIMEX . Trong mấy năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, cùng với sự chuyển mình của đất nước bước sang nền kinh tế thị trường, công ty là đơn vị kinh doanh với nhiệm vụ chính là cung ứng xăng dầu, vận tải và sửa chữa xây lắp các công trình xăng dầu. Do vậy việc tiêu thụ được sản phẩm là điều kiện sống còn, là cơ sở để công ty tồn tại và phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC