Đề án Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất

Cơ chế thị trường và quy luật khắt khe của nó buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho kết quả đầu ra cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức hút đối với người tiêu dùng đồng thời cải thiện đời sống người lao động, mang lại lợi ích cho DN là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Muốn đạt được mục tiêu này DN phải thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý các yếu tố liên quan đến quá trình sản xuất kinh doanh. Trong các yếu tố này thì hạch toán kế toán, cụ thể là hạch toán nguyên vật liệu là công cụ đắc lực giữ vai trò rất quan trọng. Kế toán NVL là một phần của công tác kế toán, nhằm thông tin, phản ánh kịp thời và trung thực tình hình mua sắm yếu tố đầu vào - đó là NVL, cũng như quá trình xuất kho sử dụng NVL cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp xác định được giá thành sản phẩm - dịch vụ cung cấp cho thị trường. Do vậy, kế toán NVL có tốt thì mới đảm bảo cho việc cung cấp NVL, ngăn chặn sự lãng phí vật liệu và góp phần giảm bớt chi phí, hạ thấp giá thành. Nhận thức được vai trò rất quan trọng của kế toán NVL nên em đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “ Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán NVL trong các DNSX “ để từ đó thấy được những mặt còn tồn tại, đề xuất ý kiến với hy vọng đóng góp một phần cho việc hoàn thiện kế toán NVL dựa trên cơ sở phân tích về lý luận, về thực trạng chung của nhiều doanh nghiệp sản xuất. Ngoài phần mở đầu, kết luận, đề án có các phần sau: Phần 1: Đặc điểm, vai trò của nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ của kế toán. Phần 2: Thực trạng kế toán NVL ở các DN sản xuất kinh doanh và một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL. Phần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán NVL trong các doanh nghiệp sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC