Đề án Nguồn vốn của doanh nghiệp và giải pháp nào để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập WTO

Từ sau Đại hội đảng VI của Đảng cộng sản Việt Nam, Việt Nam đã chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp nhằm vươn lên tầm châu lục và quốc tế, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Ngày 7/11/2006 vừa qua, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại lớn nhất thế giới WTO. Đây là cơ hội vàng cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển. Tuy nhiên để có thể cạnh tranh và đứng vững trong WTO, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải giành thế chủ động trong quá trình hội nhập quốc tế. Một trong những vấn đề nan giải của các doanh nghiệp là vấn đề về vốn và các chính sách của nhà nước. Nhận thấy đây là vấn đề quan trọng, em quyết định chọn đề tài “Nguồn vốn của doanh nghiệp-Giảỉ pháp nào để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập WTO”. Kết cấu của đề án. Phần I: Lời mở đầu Phần II: Nội dung Chương I: Các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng huy động vốn và sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp. Chương III: Một số giải pháp nhằm hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp. Chương IV: Một số chính sách của nhà nước nhằm hỗ trợ doanh nghiệp sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Phần III: Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC