Đề án Phân tích một số hoạt động quảng cáo của công ty Motorola Việt Nam

Các thông tin quảng cáo đã trở thành một bộ phận không thể tách rời của hệ thống kinh tế xã hội, là nhịp cầu quan trọng nối liền giữa người tiêu dùng và người cung cấp. Vì vậy trong chương trình Marketing của bất kỳ Công ty nào, từ những Công ty đa quốc gia khổng lồ đến những quán cà phê sinh viên, cửa hàng bán đồng hồ đều sử dụng quảng cáo trước khi tung sản phẩm ra thị trường và ngược lại người tiêu dùng cũng thông qua đó để thu thập thông tin, dữ liệu làm cơ sở cho quyết định chi tiêu của mình. Trong những năm gần đây, nền kinh tế nước ta hướng theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước đang được thúc đẩy và phát triển tốt đẹp, người tiêu dùng đã bắt đầu quen với các mục thông tin quảng cáo trên truyền hình, radio, báo chí và những nơi công cộng. Còn các doanh nghiệp bên cạnh những yếu tố về chất lượng, giá cả, dịch vụ họ đã ý thức được sự cần thiết, tầm quan trọng của quảng cáo và đã sử dụng nó như một công cụ hữu hiệu để thu hút thuyết phục khách hàng, nâng cao hiệu quả của quá trình kinh doanh. Nhưng do chưa có kinh nghiệm và điều kiện đi vào lĩnh vực này một cách bài bản, đồng bộ nhằm đảm bảo tính thông tin và trung thực của quảng cáo nên vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vấn đề đặt ra đối với các doanh nghiệp lúc này là: Quảng cáo như thế nào?; Quảng cáo ở đâu?; Đối tượng chủ yếu của quảng cáo là ai?; để đem lại kết quả cao nhất với chi phí nhỏ nhất. Nhận thức được vấn đề này trong quá trình học tập,tác giả đã đi sâu nghiên cứu tìm hiểu và hoàn thành đề án môn học chuyên nghành với đề tài: Phân tích một số hoạt động quảng cáo của Công ty Motorola Việt Nam Đề án gồm 3 phần: Phần 1: Quảng cáo - Vai trò của quảng cáo trong nền kinh tế thị trường Phần 2: Phân tích một số hoạt động quảng cáo của Motorola Việt Nam. Phần 3: Một số kiến nghị và giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động quảng cáo cho Motorola Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC