Đề án Phương pháp tính chỉ số giá xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay

Nền kinh tế ở nước ta đang biến động không ngừng theo thời gian, trong đó sự biến động về giá là một trong những yếu tố quan trọng tác động đến mọi mặt của nền kinh tế – xã hội, là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến đời sống dân cư. Đặc biệt trong điều kiện nề kinh tế có sản xuất hàng hoá như nước ta hiện nay thì tất yếu phải quan tâm đến giá cả và sự biến động của giá cả.Vì vậy viêc tính chỉ số giá là một việc cần thiết. Tuy nhiên việc tính toán chỉ số giá cả là một việc làm khó khăn phức tạp bởi sự biến động của giá cả là kết quả cảu hàng loạt yếu tố khác nhau tác động đồng thời: công việc đó càng khó khăn trong điều kiện nền kinh tế đang phát triển như ở Việt Nam hiện nay. Vì vậy muốn có được những nhận xét đúng đắn và hữu ích về chỉ số giá và các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động về giá để đề ra những phương hướng quản lý hiệu quả ở tầm vĩ mô và tầm vi mô thì cần phải hiểu rõ về chỉ số giá. Đồng thời, phương pháp tính chỉ số giá cần chính xác, cụ thể để phản ánh đầy đủ sự biến động của giá cả. Trong các loại chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá xuất nhập khẩu là một chỉ tiêu thống kê biểu hiện xu hướng và mức độ biến động của chỉ số giá xuất nhập khẩu Việt Nam qua các kỳ khác nhau. Dựa vào chỉ số giá xuất nhập khẩu ta có thể biết được sự thay đổi trong giá của hàng hoá xuất nhập khẩu. Từ đó chỉ số giá xuất nhập khẩu góp phần quan trọng vào công tác hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô, chiến lược kinh doanh mở rộng chiếm lĩnh thị trường khu vực và thế giới nhằm ngày càng đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu tăng thu cho đất nước. Song muốn chỉ số giá xuất nhập khẩu có thể phản ánh một cách chính xác, đầy đủ biến động giá cả của hàng hoá, dịch vụ xuất nhập khẩu để từ đó có những phân tích, quản lý vĩ mô về kinh tế một cách sát thực, đúng định hướng thì cần thiết phải có phương pháp tính chỉ số giá xuất nhập khẩu hàng hoá một cách chính xác và đầy đủ. ở Việt Nam hiện nay công thức tính chỉ số giá và chỉ số giá xuất nhập khẩu còn nhiều bất cập. Việc điều tra chọn mẫu với một quy mô lớn đòi hỏi kinh phí cũng như trình độ cán bộ điều tra là một hạn chế lớn. Phương pháp thống kê giá cả còn thiếu chính xác, kết quả thiếu thực tế,đặc biệt hệ thống chỉ tiêu thống kê không đầy đủ Đề án lý thuyết thống kê Trường: ĐH Kinh Tế Quốc Dân Khoa:Thống Kê Xuất phát từ những lý do nói trên, em đã chọn đề tài “Phương pháp tính chỉ số giá xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay “, Nhằm mục đích trình bày có hệ thống về phương pháp tính chỉ số giá xuất nhập khẩu hiện nay để hiểu rõ hơn về chỉ số giá xuất nhập khẩu, vai trò của quản lý xuất nhập khẩu trong quản lý kinh tế và góp phần hoàn thiện hơn hệ thống phương pháp tính chỉ số giá xuất nhập khẩu ở nước ta. Đề tài bao gồm những nội dung sau: Chương I: Những vấn đề chung về chỉ số giá và chỉ số giá xuất nhập khẩu. Chương II: Phương pháp tính chỉ số giá xuất nhập khẩu ở Việt Nam hiện nay. Chương III: Vận dụng tính chỉ số giá xuất nhập khẩu của Việt Nam quý VI năm 2004

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC