Đề án Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

PHẦN MỞ ĐẦU 1. SỰ CẦN THIẾT CỦA QUY HOẠCH Cảng cạn là một bộ phận thuộc kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, là đầu mối tổ chức vận tảihàng hóa bằng container gắn liền với hoạt động của cảng biển, cảng hàng không quốc tế, cửa khẩu đường bộ, đường sắt quốc tế. Phát triển cảng cạn nhằm tổ chức vận chuyển container một cách hợp lý, tăng hiệu quả hoạt động dịch vụ logistics trên các hành lang vận tải, góp phần giảm ùng tắc giao thông tại cảng biển, cửa khẩu quốc tế và các đô thị lớn.Phát triển cảng cạn ở Việt Nam đang càng ngày càng trở nên bức thiết. Ngày 13 tháng 12 năm 2011 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2223/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo Quy hoạch, cả nước sẽ hình thành và phát triển 13 cảng cạn với quy mô công suất khoảng 06 triệu TEU/năm vào năm 2020 và 14,2 triệu TEU/nămnăm 2030.Tuy nhiên trong quy hoạch cảng cạn chỉ mới xác định quy mô và khu vực dự kiến hình thành cảng cạn chứ chưa xác định được vị trí cụ thể nên thiếu cơ sở cho việc đầu tư xây dựng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC