Đề án Sử dụng máy tính trong việc quản lý dữ liệu về thị trường khách Du lịch ở Việt Nam

Ngày nay du lịch không những là động lực chủ yếu để thúc đẩy nền kinh tế thế giới mà nó còn là nhân tố có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế văn hoá xã hội của mỗi nước. Để có cơ sở xây dựng chiến lược phát triển du lịch , công tác thống kê du lịch là một yếu tố quan trọng. Thật vậy cùng với thời gian và sự tiến bộ của loài người, Du lịch đã trở thành một ngành không thể thiếu được trong cuộc sống của hàng tỷ người trên trái đất. Hơn thế Du lịch đã còn trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước chiếm một vị trí quan trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế ở mỗi quốc gia. Du lịch như một trào lưu của thế giới, một hiện tượng quốc tế hoá. Thực tế phát triển du lịch ở các nước trên thế giới đã chỉ rõ: Du lịch là một trong những nguồn lực rất lớn để tạo ra và kéo theo sự phát triển của hàng loạt các ngành khác. Du lịch cũng là phương tiện củng cố hoà bình, tăng vường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu kinh tế thế giới. Về bản chất Du lịch là mối quan hệ giữa người và người, gắn liền với việc tôn trọng lịch sử, tôn trọng giá trị về thiên nhiên. Vì vậy mà trên thế giới không nước nào không chú trọng đầu tư và phát triển Du lịch. Toàn thế giới mỗi năm có tới 500 triệu lượt khách Du lịch nước ngoài và doanh thu từ ngành Du lịch hơn 30 năm qua tăng gần 50 lần: từ 7 tỷ USD năm 1960 lên 324 tỷ USD năm 1993.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC