Đề án Thị trường tái Bảo Hiểm ở Việt Nam

Trong cuộc sống hằng ngày cũng như trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh,con người luôn gặp phải những rủi ro bất thường không thể lường trước được,những rủi ro này thường gây hậu quả thiệt hại về mặt tài chính.Và để đối phó được với những rủi ro này,từ trước đến nay con người đã áp dụng rất nhiều các biện pháp như tự tích luỹ, đi vay,hình thành các quỹ tương hỗ…Tuy nhiên các biện pháp này không thể khắc phục được những hậu quả thiệt hại. Để khắc phục được hậu quả thiệt hại,ngày nay các cá nhân ,các doanh nghiệp,các tập đoàn kinh tế thường chuyển giao rủi ro bằng cách mua bảo hiểm. Điều nay có nghĩa họ đã chuyển giao rủi ro của họ cho nhà bảo hiểm,thay vào đó họ phải trả cho nhà bảo hiểm một khoản tiền nhất định phù hợp với những rủi ro mà họ có thể gặp phải.Là một doanh nghiệp trên thị trường,doanh nghiệp bảo hiểm cũng có thể gặp phải những rủi ro tương tự. Để bảo vệ mình,các doanh nghiệp bảo hiểm đã chọn giải pháp an toàn là đồng bảo hiểm ,tái bảo hiểm…Nhưng biện pháp hiệu quả và hay được sử dụng hiện nay là tái bảo hiểm.Tái bảo hiểm là hoạt động rộng lớn,mang tính chất quốc tế.Thông qua hoạt động tái bảo hiểm rủi ro không chỉ được san sẽ giữa những người tham gia trong một quốc gia mà nó còn được san sẻ bởi rất nhiều người ở rất nhiều quốc gia khác nhau.Vì vậy mà tái bảo hiểm là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn,nhân đạo sâu sắc.Thị trường tái bảo hiểm đã được phát triển ở rất nhiều quốc gia,nhưng ở Việt Nam nó mới chỉ là thị trường sơ khai manh mun.Tuy vậy,thị trường bảo hiểm,tái bảo hiểm Việt Nam được đánh giá là thị trường đầy tiềm năng.Chính vì vậy mà em đã chọn đề tài “thị trường tái bảo hiểm Việt Nam” làm đề tài cho đề án môn học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC