Đề án Vườn cây thuốc Quốc gia Yên Tử

Tại sao cần Vườn cây thuốc Quốc gia?  Việt Nam là quốc gia có mức độ đa dạng sinh học cao, với 12,000 loài cây cỏ, trong đó có:  4,000 loài cây thuốc dùng trong các nền Y học dân gian  800 loài thường được dùng trong YHCT chính thống  300 loài dùng trong công nghiệp dược  Vấn đề:  Bảo tồn: Chưa có vườn cây thuốc cấp quốc gia  Phát triển: Chưa tương xứng với tiềm năng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC