Đề cương chi tiết môn: Chuyên sâu bóng chuyền 1 - Lịch sử và kỹ thuật đệm chuyền bóng (áp dụng từ năm học 2017-2018)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 1. Tên môn học: Chuyên sâu bóng chuyền 1-lịch sử bóng chuyền và kỹ thuật đệm chuyền bóng 2. Mã môn học: 01273 3. Số tín chỉ: 3 TC; bao gồm: lý thuyết: 1 TC; thực hành/thảo luận: 2TC. 4. Phân bổ thời gian: - Lý thuyết: 15 tiết - Thực hành: 60 tiết 5. Điều kiện tiên quyết: 6. Mô tả vắn tắt nội dung môn học: Lịch sử Bóng chuyền, Bóng chuyền hiện đại, Bóng chuyền Việt Nam, xu hướng Phát Triển Lịch sử bóng chuyền trong Olympic hiện đại. Kỹ thuật Bóng chuyền (Đệm bóng hay còn gọi là chuyền bóng thấp tay và chuyền bóng cao tay) , phương pháp di chuyển trong bóng chuyền. Các bài tập khởi động chuyên môn. 7. Mục tiêu môn học: Gíúp cho SV biết rõ nguồn gốc môn học, sự phát triển của bộ môn trong nước. Hướng dẫn kỹ thuật qua lý thuyết.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC