Đề cương ôn thi công chức môn quản lý NN về kinh tế (70câu+đáp án)

Câu3: Các chủ thể của nền KTTT ? Các chủ thể này tác động liên nhau thông qua những phản ứng gì? Câu4: Chức năng nhiệu vụ của kinh kế đối ngoại . Liên hệ thực tiễn nước ta để thấy rõ chức năng, nhiệu vụ đó. Câu5: u khuyết tật của kinh tế thị trờng? nguồn gốc căn bản của các ưu khuyết tật đó là gì? Câu6:Các cách tiếp cận doanh nghiệp và khái niệm về doanh nghiệp? những quan niệm nh thế về doanh nghiệp có tác dụng gì đối với mỗi người tiếp cận và nguyên cứu doanh nghiệp . Câu7: Khái quoát về phươngthwúc quản lý về kinh tế, Sự vận dụng các phương thức trên trong thực tiễn quản lý nhà nước về kinh tế ở nước ta trong thời kỳ đổi mới có gì khác trớc Câu8: Nội dung địnhhướng XHCN cho nền kinh tế thị trường ở nước ta xét về mục tiêu cuối cùng? Trên thực tế nền kinh tế thị trờng nước ta hiện nay có theo đúng địnhhướng đó không? Chứng mimh Câu9: phương thức kích thích trong quản lý nhà nước về kinh tế? Vì sao để quản lý kinh tế thị trờng cần tăng cờng phương thức kích thích? Thực tiễn quản lý nhà nước về kinh tế của nước ta có nh vậy không . Câu 10 Phân tích ý nghĩa, tác dụng của các định hướng xây dựng thực thể nền kinh tế thị trờng của nước ta đối với việc bảo đảm mục tiêu cuối cùng. Trên thực tế, nền kinh tế thị trường của nước ta hiện nay có theo đúng định hướng đó không? Chứng minh .(xem câu 8)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC