Đề tài Ăn mòn và chống ăn mòn kim loại

MỞ ĐẦU Trong cuộc sống hằng ngày, kim loại được sử dụng rất phổ biến. Từ những vật dụng dơn giản như: nồi, chảo, ấm đun nước, đến những vật dụng phức tạp như: linh kiện điện tử, các cấu kiện, máy móc, thiết bị máy móc. Chắc hẳn không ít người thắc mắc tại sao kim loại lại có ứng dụng rộng rãi như vậy. Vâng, thưa các bạn, đó là do hàng loạt các ưu điểm nổi trội như: khả năng dẫn nhiệt, dẫn điện tốt; độ bền cơ học cao, độ co ít, độ kháng kéo cao; độ bền nhiệt cao. Nhưng một vấn đề quan trọng đó là trong các môi trường khác nhau, kim loại luôn bị ăn mòn dần một cách tự nhiên. Sự ăn mòn làm suy giảm các tính chất đặc trưng của kim loại và có thể dẫn đến nhiều hậu quả nặng nề về kinh tế. Do đó nghiên cứu về ăn mòn kim loại và chống ăn mòn kim loại là một vấn đề có ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn và là mối quan tâm lớn hiện nay. Chính vì vậy, nên nhóm chúng em lựa chọn chủ đề thảo luận là: Ăn mòn và chống ăn mòn kim loại. Bài thảo luận có 4 chương: tổng quan về ăn mòn kim loại; ăn mòn hóa học; ăn mòn điện hóa; các biện pháp bảo vệ và chống ăn mòn kim loại.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC