Đề tài An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp

Đặc điểm của quá trình cháy chất lỏng là ngọn lửa lan truyền rất nhanh, bức xạ nhiệt tỏa ra môi trường xung quanh lớn, nhiệt độ của ngọn lửa từ 1250oC đến 1350oC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC