Đề tài Ảnh hưởng của chiến tranh Việt Nam đến môi trường

1. Tác động trực tiếp và gián tiếp của chiến tranh đối với sức khỏe con người: a) Tác động của cuộc chiến: - Các cuộc xung đột ngày nay thường là các cuộc nội chiến đang tiếp tục diễn ra một cách khốc liệt trên rất nhiều vùng trên thế giới. - Chiến tranh là nguyên nhân gây tử vong, thương vong và bệnh tật mà để lại nhiều hậu quả lâu dài: từ tàn tật đến các rối loạn stress sau sang chấn tâm lí. Trong thế kỉ 19,191 triệu người đã thiệt mạng trong các cuộc chiến tranh, và con số nhiều hơn thế đã chịu đựng những tổn thương về thể xác lần tinh thần do hậu quả rức thì và lâu dài của chiến tranh để lại. - Rất nhiều bệnh tật và tử vong trong chiến tranh, đặc biệt là đối với dân thường là hậu quả của các tác động gián tiếp bao gồm phá hủy cơ sở hạ tầng xã hội như hệ thống cung cấp nước và thực phẩm, cơ sở chăm sóc sức khỏe và dịch vụ y tế công cộng, hệ thống xử lí rác thải, nhà máy điện, mạng lưới điện và hệ thống giao thông, thông tin. Sự phá hủy cơ sở hạ tầng dẫn đến thiếu hụt lương thực mà hậu quả của nó là suy dinh dưỡng, ô nhiễm thực phẩm và nước uống và dẫn đến các bệnh có nguồn gốc từ thức ăn và nguồn nước nhiễm bẩn, thiếu thốn chăm sóc y tế và y tế công cộng mà gây ra bệnh tật.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC