Đề tài Ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến chức năng xử lý thông tin của hệ thống thông tin kế toán và vai trò của người kế toán

Là việc thu thập các dữliệu và xử lý các thông tin nàytheo mộttrình tự từ đócóthể cung cấpcác thông tin cần thiết cho người sửdụng Thànhphần: Thôngtin Dữliệu/cơ sởdữliệu Quytrìnhxửlý Phầnmềm Thiếtbịxửlý/truyền thông Conngười

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC