Đề tài Ảnh hưởng của hệ số tích lũy (buildup factor) đến sai số hệ thống trong kiểm tra các thùng thải phóng xạ

Ngày nay khi lĩnh vực hạt nhân đã được sử dụng rộng rãi trong đời sống với nhiều mục đích khác nhau như: y tế, quân sự, nghiên cứu, giảng dạy, công nghiệp, Các đồng vị phóng xạ được sản xuất và sử dụng ngày càng nhiều kéo theo đó cũng tạo ra một lượng chất thải phóng xạ ngày càng lớn. Việc xử lý chất thải phóng xạ ngày càng được quan tâm do đó việc đánh giá chính xác hoạt độ chất thải trong các thùng chất thải này cũng là một nhu cầu cần thiết. Vậy việc nghiên cứu để tìm ra phương pháp thích hợp, hiệu quả để áp dụng vào thực tế là rất cần thiết. Sự phân bố không đồng đều của các nguồn phóng xạ bên trong thùng thải thường là nguyên nhân gây ra sai số lớn nhất, sự không đồng nhất của các chất độn, kích thước của vật liệu hạt nhân trong chất thải, hiệu ứng che chắn, .những yếu tố này đã được nghiên cứu. Nhưng cho đến nay tác động của các hệ số tích lũy (buildup factors) đến sai số hệ thống vẫn chưa được tìm hiểu và quan tâm đúng cách. Trong khóa luận này tôi xin giới thiệu sơ lược về hệ thống quét gamma phân đoạn (SGS) một trong những hệ thống thông dụng nhất trong công tác kiểm tra thùng thải phóng xạ, một số lý thuyết về hệ số tích lũy và các tính toán về ảnh hưởng của hệ số tích lũy đến sai số hệ thống trong kiểm tra các thùng rác thải phóng xạ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC