Đề tài Ảnh hưởng của môi trường luật pháp Mỹ tới hoạt động kinh doanh của công ty xuất khẩu thuỷ sản II Quảng Ninh

Ngày nay, thế giới đang đến Việt Nam và Việt Nam cũng bắt đầu đi ra thế giới. Đây là xu hướng hoàn toàn phù hợp với quy luật của sự phát triển, là điều kiện tiên quyết để Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Những năm gần đây chúng ta đã chứng kiến sự “vươn vai” của hàng hoá Việt Nam vào thị trường quốc tế, trong đó không thể không kể đến sự lớn mạnh của mặt hàng thuỷ sản. Đây là mặt hàng có thế mạnh lớn bởi nước ta có vùng chủ quyền khai thác rộng lớn. Hiện nay, Mỹ là thị trường lớn nhất tiêu thụ thuỷ sản Việt Nam. Mặc dù Mỹ là một thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới với nhu cầu nhập khẩu lớn, đa dạng và ổn định; và đặc biệt là chúng ta đã có những thuận lợi về xuất khẩu sau khi Hiệp định thương mại Việt – Mỹ ký kết nhưng chúng ta nhận thấy một thực tế khách quan là phần lớn các công ty Thuỷ sản của nước ta muốn (hoặc đã) xuất khẩu vào thị trường Mỹ đã gặp rất nhiều khó khăn.Và công ty thuỷ sản II Quảng Ninh không nằm ngoài tình trạng này, ông Ngô Duy Thực – Giám đốc công ty cho biết: “Mỹ là một thị trường rộng lớn và phức tạp nên có thể gây choáng ngợp cho các nhà xuất khẩu Việt Nam”. Vấn đề đặt ra là tại sao công ty thuỷ sản II Quảng Ninh đến nay mới “bắt đầu” nhận thấy rằng vào thị trường Mỹ lắm lợi ích và cũng đầy khó khăn thử thách? Bài viết “Ảnh hưởng của môi trường luật pháp Mỹ tới hoạt động kinh doanh của công ty xuất khẩu thuỷ sản II Quảng Ninh” sẽ phân tích những khó khăn về luật pháp Mỹ và đề xuất một số giải pháp nhằm giúp công ty khắc phục những khó khăn ấy khi công ty kinh doanh trên thị trường Mỹ. Bài viết này bao gồm ba chương:  Chương I: Công ty xuất khẩu thuỷ sản II Quảng Ninhvà ảnh hưởng của môi trường luật pháp Mỹ  Chương II: Tác động của môi trường luật pháp Mỹ đến hoạt động kinh doanh của công ty  Chương III: Bài học kinh nghiệm và giải pháp giúp công ty khắc phục những khó khăn khi kinh doanh ở Mỹ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC