Đề tài Ảnh hưởng của stress nhiệt đến một số chỉ tiêu sinh lý, sức sản xuất sữa ở đàn bò sữa nuôi tại xí nghiệp dương hà gia lâm hà nội trong mùa hè và biện

Ngành chăn nuôi bò sữa nước ta đang phát triển mạnh ở nhiều vùng với tốc độ cao. Đã đến lúc cần phải quan tâm đến việc cải thiện dinh dưỡng cho người dân và đảm bảo cho ngành bò sữa phát triển bền vững. Cùng với phát triển kinh tế quốc dân, đời sống người dân càng được nâng lên, nhu cầu tiêu dùng các loại thực phẩm cao cấp ngày càng lớn. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách nhằm phát triển chăn nuôi nói chung và chăn nuôi bò sữa nói riêng. Đặc biệt từ sau Quyết định số 167/2001/QĐ - TTg ngày 26 tháng 10 năm 2001 về “Một số biện pháp và chính sách phát triển chăn nuôi bò sữa ở Việt Nam thời kỳ 2001 - 2010”, số lượng đàn bò không ngừng tăng nhanh qua các năm. Năm 2000 nước ta có khoảng 35.000 con bò sữa, năm 2002 có khoảng 55.000 con tăng gần 1,6 lần so với năm 2000, năm 2004 nước ta có khoảng 95.000 con gấp 2,7 lần. Tính đến tháng 8 năm 2006 cả nước có khoảng 113.000 con bò sữa gấp 3,2 lần so với năm 2000 (Cục chăn nuôi, 2007). Mục tiêu đến năm 2010 đàn bò sữa nước ta đạt số lượng 200.000 con, sản xuất được 350.000 tấn sữa, tuy tăng nhanh về số lượng nhưng ngành bò sữa nước ta vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một trong những khó khăn lớn nhất mà ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam đang gặp phải hiện nay là stress nhiệt. Nước ta có khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm về mùa hè. Đây là điều kiện hoàn toàn bất lợi cho sinh lý của bò sữa. Nhiệt độ cao nhất trong mùa hè có lúc lên đến 400C. Độ ẩm hàng ngày trung bình hơn 80%, thậm chí có ngày lên tới 100%. Đây là nguyên nhân làm giảm 15 - 40% sản lượng sữa. Vì vậy, vấn đề chống stress nhiệt cho đàn bò sữa là một trong những khâu hết sức quan trọng, nhằm đảm bảo khả năng sản xuất sữa, tránh những tổn thất không đáng có cho người chăn nuôi, đồng thời nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi bò sữa. Hiện nay nước ta chưa có nghiên cứu đầy đủ và đồng bộ về lĩnh vực này để đưa ra các biện pháp áp dụng vào sản xuất tại một số địa phương. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, chúng tôi tiến hành đề tài nghiên cứu: “Ảnh hưởng của stress nhiệt đến một số chỉ tiêu sinh lý, sức sản xuất sữa ở đàn bò sữa nuôi tại xí nghiệp Dương Hà Gia Lâm Hà Nội trong mùa hè và biện pháp khắc phục”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC