Đề tài Bản thuyết minh tài chính của tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Thành lập theo Quyết định số3309/QĐ-BCN ngày 11/10/2005 của Bộtrưởng BộCông nghiệp vềviệc phê duyệt phương án và chuyển Công ty xây lắp điện 3 thành Tổng Công ty cổphần Xây dựng điện Việt Nam. Hoạt động theo giấy phép kinh doanh số: 3203000819 do SởKếhoạch và Đầu tưTP Đà Nẵng cấp, đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 2005 và đăng ký thay đổi lần thứ1 ngày 26 tháng 03 năm 2007. Hoạt động theo mô hình Công ty mẹ- Công ty con

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC