Đề tài Báo cáo tổng hợp về công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Nhân Hòa

Cùng với sự phát triển, đổi mới sâu sắc của cơ chế thị trường, hệ thống kế toán nước ta đã không ngừng được hoàn thiện và phát triển góp phần tích cực vào việc tăng cường và nâng cao hiệu quả kinh tế, tài chính. Để quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng như nền kinh tế quốc dân của một nước, đều phải sử dụng đồng thời hàng loạt những công việc quản lý khác nhau. Kế toán đảm nhiệm chức năng cung cấp thông tin cho các quyết định kinh tế nên được coi là công cụ hữu hiệu nhất không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân và quá trình phát triển của bất kỳ một doanh nghiệp nào tham gia vào hoạt động kinh doanh. Mỗi một doanh nghiệp lại có những đặc điểm riêng về hoạt động kinh doanh về yêu cầu quản lý, về bộ máy kế toán và điều kiện làm việc. Trong công tác kế toán lại có nhiều khâu, nhiều phần hành, giữa chúng có quan hệ hữu cơ gắn bó với nhau thành một công cụ quản lý hữu ích, vì thế việc hạch toán một cách chính xác tình hình tài sản, vật tư, tiền vốn và các khoản chi phí trong kinh doanh của các doanh nghiệp trong điều kiện hiện nay là hết sức cần thiết. Xuất phát từ vai trò quan trọng trên của kết toán trong quản lý kinh tế và đặc điểm riêng của hệ thống kế toán mỗi doanh nghiệp, với những hiểu biết thực tế và những kiến thức đã được học ở nhà trường đồng thời qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Nhân Hòa, được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị ở cơ quan nói chung và phòng kế toán nói riêng cùng với sự hướng dẫn của cô giáo Bùi Thị Chanh, em đã hoàn thành bài “Báo cáo tổng hợp về công tác kế toán tại Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Nhân Hòa”. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế nên trong quá trình hoàn thành báo cáo sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự chỉ bảo hơn nữa của các thầy cô giáo cũng như các cán bộ kế toán tại công ty để bản thân được hoàn thiện hơn và có điều kiện trau dồi cho những kiến thức đã được tích luỹ trong những năm học qua. Em xin chân thành cảm ơn. Báo cáo gồm 3 phần: Phần I : Tổng quan về công ty Cổ Phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Nhân Hòa Phần II : Thực trạng công tác kế toán tại công ty Cổ Phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Nhân Hòa Phần III : Nhận xét, kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC