Đề tài Bảo hiểm hàng hải hàng không

Chúng tôi xin cam kết rằng mọi khai báo ởtrên là đúng sựthật và Tôi/ chúng tôi không che giấu bất cứmột thông tin nào có thểlàm tăng rủi ro của BHDK liên quan đến yêu cầu này. Tôi/ chúng tôi đồng ý rằng yêu cầu bảo hiểm trên và cam kết này là cơsởcủa hợp đồng bảo hiểm giữa tôi/ chúng tôi và BHDH và Tôi/ chúng tôi đồng ý tuân thủcác điều khoản và điều kiện của bất cứ đơn bảo hiểm nào được phát hành là kết qủa của giấy yêu cầu bảo hiểm này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC