Đề tài Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự trong pháp luật tố tụng hình sự

Quyền được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình là một trong những quyền dân sự của công dân. Đó là một trong những quyền cơ bản không thể thiếu của công dân và đã được quy định cụ thể trong pháp luật Việt Nam. Vậy trong tố tụng dân sự thì ai sẽ có quyền bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự?. Qua bài viết chúng tôi sẽ tìm hiểu và làm rõ hơn về vấn đề này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC