Đề tài Bảo vệ thành vách và tiêu nước cho hố móng cát chảy

Công tác hố móng trong thi công công trình thuỷ lợi là vấn đề không mới, tuy nhiên công tác này khi thi công trong điều kiện phức tạp như: Hố móng sâu, mực nước ngầm cao, địa chất của hố móng phức tạp, hố móng đặt trên tầng cát dễ xảy ra hiện tượng mạch đùn, mạch sủi do tầng nước ngầm có áp gây ra . Đó là vấn đề khiến nhiều công trình phải bỏ dở khi không có giải pháp hợp lý và triệt để Chắn giữ hố móng bằng cừ vây và tiêu nước hố móng bằng giếng kim là giải pháp đã được áp dụng rộng rãi ở nước ta song việc áp dụng biện pháp thi công này còn tồn tại nhiều vấn đề. Từ yêu cầu bức thiết đó nhóm đưa ra giải xử lí thi công bao gồm hai phần chính: • Phần 1: Chắn giữ hố móng bằng hệ thống cừ vây bằng thép • Phần 2: Tính toán tiêu nước hố móng bằng hệ thống 1, 2 hàng giếng kim chân không

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC