Đề tài Bể sinh học từng mẻ (squencing biological reactor)

BỂ SINH HỌC TỪNG MẺ (Squencing biological reactor) I. Vị trí và chức năng của bể sinh học từng mẻ. 1. Vị trí SBR nằm trong giai đoạn xử lý sinh học. SBR là một dạng aeroten kết hợp với lắng hoạt động theo mẻ, là một dạng công trình xử lý sinh học nước thải bằng bùn hoạt tính thường được áp dụng trong điều kiện nước thải không ổn định 2. Chức năng SBR loại bỏ lượng cặn lơ lửng, BOD, chất bẩn hữu cơ, vô cơ ở trong nước thải. Hệ thống SBR có thể khử được nitơ, phốtpho sinh hoá do có thể điều chỉnh được các quá trình hiếu khí, thiều khí và kị khí trong bể bằng việc thay đổi chế độ cung cấp khí. Khi thiết kế SBR, có thể không cần xây dựng bể điều hoà lưu lượng và chất lượng, không cần xây dựng bể lắng đợt 1, bể lắng đợt 2. Nước thải chỉ cần qua song chắn rác, bể lắng cát và tách dầu (nếu cần), rồi nạp thẳng vào bể.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC