Đề tài Bệnh đốm đen lúa – Cercospora oryzae

Bệnh đốm đen lúa được Miyake mô tả đầu tiên ở Nhật năm 1990. Tuy nhiên, bệnh có thể đã có trước ở Java (1900) và Bắc Mỹ (1906). Bệnh thường có tên gọi khác là bệnh gạch nâu hại lúa Bệnh phân bố rộng rãi ở các vùng trồng lúa trong nước và trên thế giới. Ở Việt Nam chủ yếu ở ĐB sông Cửu Long, thường thấy ở vụ hè thu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC