Đề tài Bệnh đốm nâu lúa – Bipolaris oryzae

Bênh được phát hiện năm 1901 ơ Nhật Bản có phạm vi phổ biến rông, phổ biến các nước châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi. Hạt bị bệnh phẩm chất và trọng lượng giảm 4,58% đến 29,1%. Bệnh đã từng phát sinh thành dich và là một trong những nguyên nhân đã gây ra nạn đói ở Bengal năm 1942.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC