Đề tài Bệnh rỉ sắt ở cây bạch đàn

Bạch đàn là một loại cây rừng được trồng chính ở Việt Nam, nó được trồng hầu hết ở các tỉnh thành của nước ta. Nhưng hiện nay tình trạng bị nhiễm bệnh có nguồn gốc từ bên noài xâm nhập vào nước ta qua các con đường khác nhau như khô héo rỉ sắt đốm lá. Những bệnh này trước đây chưa từng có trong các cây rừng của nước ta, nếu có thì cũng rất ít vùng được phát hiện vì vậy cần có cách ngăn chặn những loại bệnh này càng sớm càng tốt. Đó là một trong những vấn đề cấp bách ngăn chẳn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC