Đề tài Bệnh thối đen hạt lúa do vi khuẩn Pseudomonas glumae

Bệnh thối đen hạt lúa ( còn gọi là bệnh lép vàng vi khuẩn hại lúa) do vi khuẩn Pseudomonas glumae ( còn có tên gọi là Burkholderia glumae) Kurita và Tabei gây ra. Bệnh được phát hiện đầu tiên tại Nhật Bản vào năm 1956.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC