Đề tài Bệnh thối quả ca cao – Moniliophthora roreri (vô tính Monilia roreri)

Cacao là một loại cây trồng quan trọng ở vùng khí hậu nhiệt đới như Mỹ Latinh. Gây hại nghiêm trọng ở phần phía tây nam của Nam Mỹ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC