Đề tài Biến động giá cả của ba mặt hàng khác nhau trên thị trường Việt Nam: Nguyên nhân và đề xuất các giải pháp bình ổn

Sản xuất hàng hóa luôn gắn liền với thị trường. Cơ sở của giá cả là giá trị nhưng trên thị trường không phải lúc nào giá cả cũng phù hợp với giá trị mà nó thường biến động, lên xuống xoay quanh giá trị do nhiều nhân tố ảnh hưởng, trong đó cạnh tranh, cung – cầu, và sức mua của đồng tiền, là những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp. Trong bài luận này chúng em xin trình bày sự khảo sát biến động giá cả của ba mặt hàng khác nhau trên thị trường Việt Nam, chúng ta sẽ thấy được thị trường luôn luôn vận động. Từ đó tìm ra nguyên nhân và đề xuất các giải pháp bình ổn. Bố cục bài viết gồm có: I. Sự biến động của giá muối trên thị trường trong thời gian gần đây. II. Biến động thị trường xăng dầu. III. Biến động thị trường gạo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC