Đề tài Biến động tỷ giá hối đoái và tăng trưởng năng suất: Vai trò của phát triển tài chính

Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới đầy biến động và không có dấu hiệu khả quan cho thấy sự phục hồi và tăng trưởng trong năm 2013. Các chỉ báo kinh tế đều ảm đạm. Sự giảm giá của đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt khác trong năm 2012, sức tăng trưởng của Mỹ vẫn còn yếu và chưa quay trở lại mức sản lượng tiềm năng. Đồng thời, kinh tế khu vực đồng Euro vẫn đang trong vòng suy thoái và phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kép. Vậy nên, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng bị những ảnh hưởng nhất định. Điều này đã đặt ra câu hỏi là liệu biến động trong tỷ giá có tác động đến độ biến động tăng trưởng kinh tế toàn cầu? Trong khi một lượng lớn các nghiên cứu trước đây cho thấy tác động của độ biến động tỷ giá đến tăng trưởng là nhỏ hoặc không đáng kể. Nghiên cứu này xem xét sự khác biệt trong ảnh hưởng của độ linh hoạt tỷ giá lên tăng trưởng năng suất khi có mặt của sự phát triển tài chính. Đó là lý do nhóm chúng tôi chọn đề tài ― Biến động tỷ giá hối đoái và tăng trưởng năng suất: Vai trò của phát triển tài chính‖.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC