Đề tài Biện pháp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro lãi suất tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

Trong nền kinh tếthịtrường; rủi ro trong hoạt động kinh doanh là điều không thểtránh được, đặc biệt là rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngân hàng gây ra ảnh hưởng đến toàn bộnền kinh tế. Sựsuy yếu của hệthống ngân hàng sẽgây ra ảnh hưởng không tốt tới đời sống kinh tế, chính trịvà xã hội của một nước. Vì vậy; ngày nay trên thếgiới đã phát triển khoa học, công nghệvà công cụvềquản lý rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Đó là việc áp dụng phương pháp lượng hóa các rủi ro như: rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro tỷgiá, rủi ro hoạt động ngoại bảng, rủi ro lãi suất đồng thời với việc sửdụng phương pháp trên còn sửdụng các công cụnhưhợp đồng kỳhạn, hợp đồng hoán đổi, hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. Bởi vì lãi suất biến đổi liên tục, thất thường và khó có thểdự đoán nên việc quản trịrủi ro lãi suất trởthành vấn đềquan trọng đối với các nhà quản trịngân hàng. ỞViệt Nam, lãi suất thay đổi liên tục đang là vấn đềnóng được quan tâm nhiều. Vì vậy, quản trịrủi ro lãi suất là vấn đềcần được quan tâm sâu sắc, theo dõi sát sao đểkịp thời thay đổi điều chỉnh cho phù hợp với biến động của thịtrường. Với những lý do trên, tác giảchọn đềtài “Quản trịrủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai” làm đềtài nghiên cứu khoa học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC