Đề tài Biện pháp quản lý hoạt động dạy nghề tại trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Quảng Ngãi

Giáo dục đóng vai trò rất quan trọng trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực (NNL) có chất lượng của mỗi nước và tạo cơ hội học tập cho mỗi người dân. Giáo dục trở thành đòi hỏi, cam kết của mỗi quốc gia. Ở nước ta, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã đề ra chủ trương phát triển giáo dục - đào tạo và dạy nghề là: “Phát triển mạnh hệ thống giáo dục nghề nghiệp, tăng nhanh quy mô đào tạo nghề cho các Khu công nghiệp, các vùng kinh tế động lực và cho xuất khẩu lao động”. Tuy nhiên, sự nghiệp dạy nghề đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Vì vậy, trong chiến lược phát triển Giáo dục đến năm 2020 thì đào tạo nghề cũng hết sức coi trọng. Do đó, tăng cường đào tạo nghề là một yêu cầu cấp bách của Giáo dục Quảng Ngãi trong giai đoạn hiện nay. Hoạt động dạy nghề đặt ra là hướng tới đào tạo NNL có trình độ kỹ thuật phục vụ cho các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất, và xuất khẩu lao động. Qua đào tạo nghề, người lao động có tay nghề có thể tự tìm việc làm trong nước, tuyển dụng XKLĐ góp phần giảm nghèo nhanh và bền vững

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC